Samorządy gminne a recykling i segregacja odpadów

Na posiedzeniu Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa posłowie rozpatrzyli Informację Ministra Klimatu i Środowiska na temat realizacji przez samorządy gminne zadań z zakresu gospodarki odpadami (wsparcie dla budowy instalacji recyklingu i segregacji odpadów na terenie gmin). Zadawałam pytania Ministrowi. W jednym z nich zwróciłam uwagę na nie rozwiązany dotychczas problem tzw. składowisk historycznych …

Czytaj dalej...

Kolejne wydanie Ślonskiego Kuriera Parlamentarnego

W nowym artykule „Ślonskiego kuriera parlamentarnego” piszę o kolejnych nowelizacjach i projektach nowelizacji prawa odpadowego, a także o porządku i czystości w gminach. Czytaj na portalu https://www.naszraciborz.pl/…/73675-slaski-kurier-parlament… i wydaniu gazetowym „Naszego Raciborza”

Czytaj dalej...

PROBLEMY Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Fatalny poziom i jakość selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powodują, że duża część tworzyw sztucznych nie jest odzyskiwana i nie trafia do recyklingu. Według różnych informacji, RIPOKi mają problem z odbiorem ponad 50% tworzyw. Nadmiar odpadów plastikowych, ponad wydajność istniejących spalarni i cementowni, nie może być składowany – zakaz wprowadzony rozporządzeniem Min. Gospodarki w 2016 r. …

Czytaj dalej...