Potrzebna nowelizacja ustawy o samorządzie w zakresie obrad gremiów samorządowych w trybie zdalnym

Moja interpelacja oznaczona nr 15850 skierowana do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wskazuje, iż  brak regulacji ustawowej w zakresie możliwości obradowania organów samorządu w trybie zdalnym powoduje, że rady gmin, rady powiatów, sejmiki województw oraz organy jednostek pomocniczych nie mają możliwości doprecyzowania w swoich regulaminach zasad obradowania w trybie zdalnym. Brak regulacji regulaminowej rzutuje z …

Czytaj dalej...

Interpelacje poselskie wspólne

Jest wiele lokalnych problemów, wiele nieprawidłowości, o których sygnalizują wyborcy swoim posłom i okazuje się, że często dotykają one  obywateli w wielu różnych miejscach w kraju lub dotyczą szerszej niż lokalna społeczność grupy. W takich sytuacjach z interpelacjami do poszczególnych organów państwa zwraca się w tej samej sprawie  większe grono posłów. I tak jak w …

Czytaj dalej...