Podział środków Funduszu Inwestycji Lokalnych – Analizy organizacji pozarządowych.

Analiza poniższa przygotowana została  przez Związek  Powiatów Polskich. Tym razem dotycząca dystrybucji środków finansowych przekazywanych powiatom i miastom na prawach powiatu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W tym wydawnictwie przedstawiono wyniki zarówno naboru z grudnia 2020 r. jak i ujęto zestawienie horyzontalne całego programu. Analiza oparta została o dane pozyskane z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, …

Czytaj dalej...

Jak dzielono środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Polecam trafną i ciekawą analizę sporządzoną dla forumIdei  Fundacji  Batorego profesorów: Jarosława  Flisa oraz Pawła Swianiewicza „Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych ‒ reguły podziału” Autorzy poddali szczegółowej analizie podział środków rozdysponowanych z drugiej transzy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w którym – na zasadach konkursowych – rząd przekazał samorządom 4,35 mld zł. Sprawdzono, czy rzeczywiście opcja polityczna …

Czytaj dalej...