Tag: rport

  • Jak dzielono środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

    Jak dzielono środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

    Polecam trafną i ciekawą analizę sporządzoną dla forumIdei  Fundacji  Batorego profesorów: Jarosława  Flisa oraz Pawła Swianiewicza „Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych ‒ reguły podziału” Autorzy poddali szczegółowej analizie podział środków rozdysponowanych z drugiej transzy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w którym – na zasadach konkursowych – rząd przekazał samorządom 4,35 mld zł. Sprawdzono, czy rzeczywiście opcja polityczna […]