Warszawski obszar metropolitalny pozbawiony części środków z UE?

Sejmik Województwa Mazowieckiego apeluje o wycofanie się Ministra   Finasów, Funduszy i Polityki Regionalnej z decyzji pozbawiającej jednostki samorządu terytorialnego  oraz wszystkie inne podmioty z regionu NUTS 2 Warszawskiego stołecznego możliwości korzystania w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027 ze wsparcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Popieram ten apel zwracając sie do Ministra inetrpelacją 16 974 …

Czytaj dalej...