Prezentacje organizacji gospodarczych przedstawiających ich spojrzenie na na temat projektu ustawy o rozszerzonej odpowiedzialności producenta – ROP

28 października 2021 r. w Sejmie RP odbyło się w rozszerzonym o organizacje gospodarcze i producenckie z branży opakowań i stosujące opakowania posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, na którym rozpatrzono Informacji Ministra Klimatu i Środowiska na temat założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych …

Czytaj dalej...

Ważne zobowiązanie i wyzwanie dla Polski – wdrożenie mechanizmu ROP

Zostałam zaproszona do uczestnictwa w niezwykle ważnym webinarium , poświęconemu  wdrożeniu  mechanizmu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta przez polskie ustawodawstwo. Mechanizm ten powinien być zgodny z postanowieniami ramowej dyrektywy ws. odpadów znowelizowanej w 2018 r. przez UE. Podczas debaty przeanalizowane zostały przyjęte i planowane regulacje unijne w zakresie odpowiedzialności przedsiębiorców oraz istniejące systemy ROP w różnych krajach …

Czytaj dalej...