Mozaika Klimatyczna – proekologiczne warsztaty edukacyjne

Na zaproszenie organizacji działającej prośrodowiskowo – „Rodzice dla klimatu” uczestniczyłam w warsztatach „Mozaika klimatyczna”. W warsztatach brała udział grupa posłów aktywnych w działaniach na rzecz ekologii. Rodzice dla klimatu to różnorodna grupa rodziców, którzy promują międzypokoleniowy aktywizm na rzecz budowania sprawiedliwości klimatycznej. Impulsem do utworzenia ruchu była w 2019 r. potrzeba wsparcia młodzieżowych strajków klimatycznych …

Czytaj dalej...