Interpelacja wspólna nr 18045 – procedury kwalifikacyjne szczepień – poselskie propozycje zmian

Zwróciliśmy się w tej interpelacji wspólnej do Ministra Zdrowia z pytaniem o możliwość  przyśpieszenia terminów szczepień dla niektórych grup osób min. dla tych powyżej 60 roku życia  cierpiących na choroby współistniejące. Interpelacja nr 18045 Odpowiedź ministerstwa na interpelację wspólną nr 18045

Czytaj dalej...