Paliwa alternatywne RDF w miksie energetycznym Polski.

czołówka odpady RDF 10.10 2020

Polecam interesujący artykuł umieszczony na portalu odpady.net.pl dotyczący wykorzystania odpadów. Wiadomo,że w Polsce obowiązuje zakaz składowania odpadów wysokoenergetycznych, a jednocześnie nie mamy dość instalacji do ich utylizacji. Wykorzystanie niektórych odpadów jako paliwa alternatywnego mogłoby rozwiązać tę kwestię. O tym mówi raport Instytutu Jagiellońskiego „Paliwa i motory wzrostu gospodarczego. Wpływ cen surowców i produkcji energii na Polskę” artykuł …

Czytaj dalej...

RAPORT PT. „REFORMA UNIJNEGO SYSTEMU HANDLU UPRAWNIENIAMI DO EMISJI (EU ETS): JAK NIE ZMARNOWAĆ KOLEJNEJ SZANSY NA DEKARBONIZACJĘ POLSKIEJ GOSPODARKI”

czolówka www ploecamy raport EU ETS

Raport przygotowały trzy instytucje: Fundacji ClientEarth, Zajdler Energy Lawyers and Consultants i Aurora Energy Research. Polska wykorzystuje europejski system uprawnieniami do emisji CO2 w sposób nieprzemyślany i nieskuteczny. Celem  raportu jest scharakteryzowanie aktualnego statusu oraz możliwości wynikających ze zreformowanego systemu EU ETS oraz wskazanie, jakie zmiany na poziomie polityki i prawodawstwa państwa powinny zajść, tak …

Czytaj dalej...

RAPORT: WKRÓTCE WIĘCEJ RTĘCI I OŁOWIU Z ELEKTROWNI BEŁCHATÓW

czolówka www w mediach RÓŻNYCH na www przykład 2

Z opublikowanego w pierwszych dniach maja 2019 r. raportu badającego jakość złóż węgla w okolicach Bełchatowa wynika, że po 2021 roku największa na świecie elektrownia na węgiel brunatny będzie zmuszona przejść na gorszej jakości surowiec z odkrywki Szczerców. Węgiel w złożu „Szczerców” ma aż o 30% więcej rtęci i ołowiu, jest mocniejzasiarczony i ma wyższą …

Czytaj dalej...

CZY CHĘTNIE ZACZNIEMY UŻYWAĆ PAPIEROWYCH SŁOMEK DO NAPOJÓW? – RAPORT Z BADANIA

www czołówka słomki McDonalds

McDonald’s promuje ekologię. Firma Danae Sp. zo.o. przeprowadziła wśród klientów McDonald’sa  badanie, które miało dać odpowiedź czy korzystający z usług tej sieci bez problemów zmieniliby swoje przyzwyczajenia i zaczęli używać zamiast plastikowych – papierowe słomki do napojów. Większość klientów, którzy wypróbowali słomki papierowe w McDonald’s uważa, że nie są one gorsze od słomek plastikowych pod …

Czytaj dalej...

ZAMKNIĘTY OBIEG – OTWARTE MOŻLIWOŚCI

czołówka na www obieg zamkniety

Polecam Raport Deloitte przedstawiony na konferencji EEC Green towarzyszącej COP 24, 5 grudnia 2018 r. n/t. gospodarki o obiegu zamkniętym. „GOZ to pojęcie mało znane jeszcze kilka lat temu – pobudza dziś wyobraźnię liderów na całym świecie jawiąc się jako alternatywa dla obecnie dominującego liniowego modelu ekonomicznego, umożliwiająca pogodzenie wzrostu gospodarczego z dbałością o środowisko. …

Czytaj dalej...

12% MIESZKAŃCÓW POLSKI DOŚWIADCZA UBÓSTWA ENERGETYCZNEGO

czołówkawww ubóstwo energetyczne

Instytut Badań Strukturalnych (IBS) prowadzi badania nad ubóstwem energetycznym od 2015 roku. Niniejsza publikacja przedstawia najnowsze oszacowania skali zjawiska, dokonane w oparciu o najbardziej aktualne dane z Badania Budżetów Gospodarstw Domowych 2016 (GUS). Dzięki wypracowaniu i zaadaptowaniu do polskich warunków miar ubóstwa energetycznego precyzyjnie określamy skalę zjawiska i jego ewolucję w czasie. Identyfikujemy grupy społeczne …

Czytaj dalej...

RAPORT O SEKTORZE RZĄDOWYM: ADMINISTRACJA 3.0

Rada ministrów

Cztery lata po opublikowanym przez Forum Od-nowa raporcie „Samorząd 3.0”, prezentującym wizję samodzielnych, elastycznych, transparentnych, odpowiedzialnych i efektywnych wspólnot, wraz z 25 rekomendacjami systemowymi, przychodzi kolej na zajęcie się kluczowym i spajającym państwo czynnikiem, jakim jest jego centrum. Oddajemy więc w Państwa ręce raport „Administracja 3.0”, poświęcony uwarunkowaniom zarządczym, organizacyjnym, instytucjonalnym i prawnym sektora rządowego. …

Czytaj dalej...