Tag: Raport NIK

  • Raport NIK o tym jak pieniędzy  Funduszu Sprawiedliwości używano niezgodnie z prawem.

    Raport NIK o tym jak pieniędzy Funduszu Sprawiedliwości używano niezgodnie z prawem.

    Oto reakcja Klubu parlamentarnego Koalicja Obywatelska na opublikowany dzisiaj raport  Najwyższej Izby Kontroli dotyczący występujących nieprawidłowości w zarządzaniu przez ministra sprawiedliwości Funduszem Sprawiedliwości.  Celem Funduszu miało być wsparcie udzielane osobom pokrzywdzonym przestępstwem, pomoc postpenitencjarna i przeciwdziałanie wzrostowi przestępczości. Jak było rzeczywiście – o tym nasza konferencja i raport NIK. Warto dodać iż wielokrotnie wcześniej informowałam […]