Tag: raport 2019

  • PRZEGLĄD WDRAŻANIA POLITYKI OCHRONY ŚRODOWISKA 2019. SPRAWOZDANIE NA TEMAT PAŃSTWA POLSKA

    PRZEGLĄD WDRAŻANIA POLITYKI OCHRONY ŚRODOWISKA 2019. SPRAWOZDANIE NA TEMAT PAŃSTWA POLSKA

    Jest to dokument roboczy służb Komisji Europejskiej. W przeglądzie wdrażania polityki ochrony środowiska z 2017 r. główne wyzwania w zakresie wdrażania unijnej polityki ochrony środowiska i unijnego prawa ochrony środowiska w Polsce stanowiły: – poprawa wdrażania ramowej dyrektywy wodnej, – przygotowanie i realizacja inwestycji wymaganych na potrzeby dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych oraz – walka […]