Tag: Puszcza Białowieska

 • Chrońmy lasy – dobro ludzkości

  Chrońmy lasy – dobro ludzkości

  Dziś, 21 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Lasów. To niezwykle ważne, aby codziennie doceniać to – co daje nam nasze dziedzictwo przyrodnicze.. Lasy dostarczają świeże powietrze, bogatą w składniki odżywcze żywność, składniki do produkcji leków, czystą wodę i przestrzeń do rekreacji. Niestety, świat traci co roku 10 mln ha lasów (powierzchnia równa terytorium Islandii), a degradacja […]

 • Murem za Puszczą Białowieską. Murem za obszarami cennymi przyrodniczo!

  Murem za Puszczą Białowieską. Murem za obszarami cennymi przyrodniczo!

  Dziś został rektywowany ponadpartyjny  Zespół Parlamentarny ds. ochrony Puszczy Białowieskiej i innych terenów cennych przyrodniczo. Jesteśmy zdania, że nasze działania , aby były skuteczne muszą być ponad podziałami politycznymi i obejmować  współpracę z organizacjami pozarządowymi, naukowcami i samorządami, na  których terenach znajdują się obszary chronione. Od początku historii wycinki Puszczy Białowieskiej decyzją Pisowskich urzędników jestem […]

 • Lasy Państwowe dalej łamią prawo i chcą dewastować Puszczę Białowieską

  Lasy Państwowe dalej łamią prawo i chcą dewastować Puszczę Białowieską

  Pilne! Komisja Europejska uznała, że Polska nie wykonała wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ws. ochrony Puszczy Białowieskiej! Polska nie tylko nie wyeliminowała z obrotu prawnego niesławnego aneksu dla Nadleśnictwa Białowieża, na podstawie którego przeprowadzono w 2017 r. masowy wyrąb, ale także przedstawiła kolejne plany urządzania lasów dla puszczańskich nadleśnictw, które przewidują wycinki drzewostanów ponadstuletnich, będących […]

 • W obronie Puszczy Białowieskiej – razem z NGO-sami, naukowcami i politykami

  W obronie Puszczy Białowieskiej – razem z NGO-sami, naukowcami i politykami

  Od początku wzmożenia działań leśników i ministerstwa środowiska rządu PiS  związanych z tzw. „wycinką sanitarną”, a teraz „wycinką dla bezpieczeństwa” na całym obszarze Puszczy Białowieskiej staram się w ramach swoich kompetencji jako poseł i członek Gabinetu Cieni Platformy Obywatelskiej odpowiedzialny za sprawy ochrony środowiska podejmować wszelkie możliwe działania na rzecz wsparcia przeciwników wycinki i zwolenników […]

 • Puszcza Białowieska zagrożona wycinką! POdejmujemy przeciwdziałania.

  Puszcza Białowieska zagrożona wycinką! POdejmujemy przeciwdziałania.

  Komisja Europejska zagroziła Polsce Trybunałem Sprawiedliwości za trwającą wycinkę Puszczy Białowieskiej. Jako członkowie Gabinetu Cieni PO, poseł Tomasz Cimoszewicz i ja zwołaliśmy posiedzenie Parlamentarnego Zespołu d/s Ochrony Puszczy Białowieskiej aby wyrazić swoje zaniepokojenie faktem, że od dłuższego czasu w Puszczy Białowieskiej trwa niezgodna z zaleceniami UNESCO oraz z prawem UE, wycinka  ponad stuletniego drzewostanu, niekoniecznie […]

 • Co ma ukryć zamknięcie Puszczy Białowieskiej?

  Co ma ukryć zamknięcie Puszczy Białowieskiej?

  Lasy Państwowe zamknęły wstęp do Puszczy Białowieskiej. Zakaz wejścia uderza w interesy społeczności lokalnej , którym tak się zawsze minister Szyszko zasłania w swoich decyzjach dotyczących Puszczy oraz w branżę turystyczną. O tym piszą członkowie lokalnych społeczności do ministra Szyszki. Więcej tutaj:list-do-ministra-srodowiska-ws-zakazu-wejscia-do-puszczy-2017-04-05 Odezwały się w tej sprawie również proekologiczne organizacje pozarządowe: