Tag: Przewodnicy

  • Interpelacja 22498 w sprawie braku covidowego wsparcia dla organizatorów turystyki

    Interpelacja 22498 w sprawie braku covidowego wsparcia dla organizatorów turystyki

    Polski ruch Pilotów i Przewodników oraz organizacje pozarządowe zrzeszające organizatorów turystyki zwróciły się Premiera RP i odpowiednich ministrów z pismem (w załączeniu) domagającym się przedłużenia wsparcia dla tej grupy przedsiębiorców, która szczególnie ucierpiała w czasie trwania pandemii. Popierając te słuszne postulaty zwróciłam się do Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z interpelacją, w której zadaję pytanie […]