Szykany za obronę pracowników transgranicznych

Parę dni temu otrzymałam zawiadomienie o posiedzeniu Sejmowej Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych, na którym miał być rozpatrzony wniosek Marszałka Sejmu o wyrażenie zgody na uchylenie mojego immunitetu poselskiego w związku z pismem w tej sprawie Prokuratora Generalnego . Sprawą zainteresowały się media, m. in. Rzeczpospolita , ze względu na absurdalność powodów dla których …

Czytaj dalej...