ARTYKUŁ MALWINY KSIĘŻNIAKIEWICZ O STOSOWANIU KARTY PRAW PODSTAWOWYCH UE W KONTEKŚCIE ZAPISÓW PROTOKOŁU BRYTYJSKIEGO

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej to zbiór fundamentalnych praw człowieka i obowiązków obywatelskich, który został uchwalony i podpisany w dniu 7 grudnia 2000 r. podczas szczytu Rady Europejskiej w Nicei w imieniu trzech organów Unii Europejskiej: Parlamentu, Rady UE oraz Komisji, powtórnie, z pewnymi poprawkami, podpisany przez przewodniczących tych organów podczas szczytu w Lizbonie 12 …

Czytaj dalej...