W Sejmie RP o ustawie „Prawo Wodne” i gospodarowaniu tym zasobem przez pisowskie instytucje państwowe

Mój dzień w Sejmie zdominowały dzisiaj tematy związane ze skutkami wdrożenia i stosowania ustawy dotyczącej gospodarki zasobami wody w Polsce. Jak powiedziałam w debacie nad informacją Ministra Infrastruktury oceniającej ustawę Prawo wodne – najdobitniejszym przykładem negatywnych skutków tej ustawy była katastrofa ekologiczna w Odrze. To co się wtedy i później wydarzyło zdemaskowało bezradność i indolencję …

Czytaj dalej...

Polskie „Prawo wodne” wymaga audytu i nowych rozwiązań

17 stycznia wzięłam udział w posiedzeniu sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej gdzie zaprezentowano posłom dokument pn. „Informacja o skutkach stosowania ustawy – Prawo wodne” Wypowiadając się ogólnie na temat przedstawionych danych stwierdziłam ,że obecnie funkcjonujące zapisy prawa dotyczącego gospodarowania nieodnawialnymi zasobami wód wymagają nowych racjonalnych rozwiązań zgodnych z prawem unijnym oraz uwarunkowaniami związanymi …

Czytaj dalej...

Polska elektrownia atomowa jak Centralny Port Lotniczy – wielu się wzbogaci a elektrowni i tak nie będzie?

W dzisiejszej debacie nad  sprawozdaniem Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo Wodne oraz niektórych innych ustaw  dotyczących głównie zapisania możliwości obejścia protestów ludności zamieszkującej sąsiedztwo planowanej inwestycji czy skomplikowanych procedur decyzji środowiskowych stwierdziłam w serii pytań do projektodawców,  że wszystkie  te działania służą jedynie powstaniu okazji do wyciągania pieniędzy na „przygotowanie” …

Czytaj dalej...