Tag: prawo górnicze

  • PiS: prawo geologiczne i górnicze do zmiany!

    PiS: prawo geologiczne i górnicze do zmiany!

    Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw wg wnioskodawców „dotyczy zapewnienia odpowiedniej ochrony złóż kopalin w Polsce; usprawnienia m.in. działalności organów nadzoru górniczego; zreformowania działalności państwowej służby geologicznej; wprowadzenia definicji złoża strategicznego. Jednak nic bardziej pokrętnego: niczego nie usprawnia  a raczej zawłaszcza bo po raz kolejny zabiera […]