„Domagamy się powrotu i finansowania nauczania języka ojczystego w pierwotnym wymiarze” – doroczne zebranie delegatów DFK Woj. Śląskiego

Na dorocznym, pierwszym po okresie pandemii zebraniu sprawozdawczym delegatów Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Niemców w Żernicy na zaproszenie Przewodniczącego Marcina Lippy wraz z posłem Mniejszości Niemieckiej Ryszardem Gallą reprezentowaliśmy Sejm RP, dając wyraz temu jak ważna dla rozwoju kraju i samego Śląska jest wielokulturowość, zaangażowanie społeczne i budowanie wspólnot. Podsumowanie działalności za rok 2021 znalazło …

Czytaj dalej...

Ponownie domagam się wglądu w dokumenty stanowiące podstawę zmian w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2022

Moja interpelacja jest ponowieniem prośby o udostępnienie analiz eksperckich, na podstawie których dokonano zmian w KPGO 2022. Prośba moja dotyczy treści  interpelacji nr 19212 z dnia 02.2021 r. Oto ponowne pismo do ministerstwa klimatu i środowiska w tej sprawie, odpowiedź i przesłane w załącznikach opracowania. Interpelacja ponowna 19212 do Ministra Klimatu i Środowiska o udostępnienie …

Czytaj dalej...