Tag: poseł

 • Śniadanie prasowe – na tapecie smog – jak za oknem!

  Śniadanie prasowe – na tapecie smog – jak za oknem!

  Rządowy Program „Czyste Powietrze” zdominował dzisiejsze Śniadanie Prasowe, w czasie którego  przybliżyłam dziennikarzom lokalnych mediów obecną sytuację przy rządowym programie mającym na celu walkę ze smogiem. Aby odtworzyć – kliknij w obrazek Polacy oczekują działań w związku z coraz gorszą jakością powietrza. W Gabinecie Cieni i w Sejmie ciągle nad tym pracujemy, bo rząd niby […]

 • Pytanie w debacie o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw.

  Pytanie w debacie o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw.

  Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Zastanawiam się i pytam, nad czym my tak naprawdę będziemy głosować, bo przecież nie nad tą zadziwiającą propozycją, która wyszła z komisji, rekomendowaną przez komisję, bo tak naprawdę nie miałaby ona z punktu widzenia wnioskodawców sensu, bo przecież nie o to chodzi.   W tej ustawie chodzi, tak jak w wielu […]

 • Pytania w debacie o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne

  Pytania w debacie o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne

  Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ja oczywiście cieszę się, że ta poprawka, która przyspiesza wdrażanie w zakresie energetyki prosumenckiej, została zgłoszona, niemniej podzielam ubolewanie pozostałych uczestników, że prolongowane jest wdrażanie dobrej ustawy.   Jednocześnie chciałam i zapytać, i wyrazić obawę, że być może nie chodzi tylko o prolongowanie. Być może. Chciałabym zapytać, czy to jest prawda, […]

 • Wiem z czym mi przyjdzie się mierzyć.

  Wiem z czym mi przyjdzie się mierzyć.

  Rota ślubowania poselskiego Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej – Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.    

 • Po raz pierwszy w Sejmie RP

  Po raz pierwszy w Sejmie RP

  W środę, 4 listopada o godz. 12.00 w Sali Kolumnowej w Sejmie odbyła się uroczystość wręczenia posłom VIII kadencji zaświadczeń o wyborze, zorganizowana przez Państwową Komisję Wyborczą. Wręczenie zaświadczeń nowo wybranym posłom wynika z art. 239 ustawy z 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.