To nieudolność rządu PiS w sprawie dekarbonizacji i transformacji energetycznej jest odpowiedzialna m.in. za wysokie ceny energii a nie handel emisjami

Sejm na ostatnim posiedzeniu przyjął głosami klubu PiS kuriozalną uchwałę o „poparciu dla inicjatywy polskiego rzadu, by na najbliższym posiedzeniu Rady Europejskiej postawić wniosek o natychmiastowe zawieszenie funkcjonowania unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) lub wyłączenie Polski z tego systemu” Co to oznacza? Wypowiedzenie z inicjatywy Ziobrystów kolejnej wojny Unii Europejskiej i to …

Czytaj dalej...