Interpelacja nr 32790 w sprawie opłaty za usuwanie odpadów nie wytwarzanych przez gospodarstwa domowe

Zwróciłam się do Ministra Klimatu i środowiska z interpelacją dotyczącą możliwości zmniejszenia opłat za gospodarowanie odpadami dla gospodarstw domowych, które mają źródło ciepła niewytwarzające popiołu, ani żużla. Niewątpliwie byłby to dobrze odebrany ukłon w stronę osób, które zdecydowały o wymianie źródła ogrzewania na ekologiczne i stosują ogrzewanie mieszkań gazem, pompami ciepła czy korzystają z ciepła …

Czytaj dalej...