Interpelacja nr 33454 w sprawie braków żywności i środków higienicznych w punktach pomocy dla uciekinierów z Ukrainy

Zadałam pytania w tej sprawie Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zapytałam czy rząd podejmuje działania mające na celu rozwiązanie tego problemu i czy planowana jest systemowe działanie rządu poprzez sukcesywne dostawy do punktów pomocy żywności i środków higienicznych dla uchodźców z Ukrainy? Czy rząd czyni starania o taką pomoc ze strony charytatywnychorganizacji międzynarodowych?Czy i w …

Czytaj dalej...

My pomagamy uchodźcom z Ukrainy, a oni nam w naszych problemach. Przykład z Raciborza

W tym tygodniu w Sejmie i Senacie przyjęliśmy pilne rozwiązania zrównujące uchodźców z Ukrainy niezależnie w jaki sposób i jakie granice przekroczyli w drodze do Polski i niezależnie od środka transportu. Teraz ustawa czeka tylko na podpis Prezydenta. Wg pierwotnej ustawy pomoc mogła być udzieloną wyłącznie tym, którzy, „przyjechali” i tylko „bezpośrednio” przez granicę ukraińsko-polską. …

Czytaj dalej...