Tag: polityka bioróżnorodności UE

  • Komisja Środowiska monitoruje działania Ministerstwa dotyczące gospodarki leśnej

    Komisja Środowiska monitoruje działania Ministerstwa dotyczące gospodarki leśnej

    Na posiedzeniu Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa rozpatrzyliśmy  informację Ministerstwa nt. wdrażania planów adaptacji zasad gospodarki leśnej w kontekście nowej strategii leśnej oraz Europejskiej Strategii Bioróżnorodności do 2030 r., w tym: – raportu o stanie lasów za 2020 r., – stanu realizacji Krajowego programu zwiększania lesistości, – planu wdrożenia nowej polityki bioróżnorodności oraz […]