Tag: Pegasus

 • W Sejmie o nielegalnej inwigilacji z użyciem Pegasusa

  W Sejmie o nielegalnej inwigilacji z użyciem Pegasusa

  Zabrałam głos w debacie nad informacją Prokuratora Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej o łącznej liczbie osób, wobec których został skierowany wniosek o zarządzenie kontroli i utrwalania rozmów lub wniosek o zarządzenie kontroli operacyjnej w 2023 r. Tak oficjalnie brzmiał tytuł tego punktu posiedzenia Sejmu RP w dniu 24 kwietnia 2024 r. Chodzi oczywiście o nielegalne działania operacyjne […]

 • Kontrola operacyjna czy inwigilacja opozycji – czyli o cyberbezpieczeństwie państwa i obywateli

  Kontrola operacyjna czy inwigilacja opozycji – czyli o cyberbezpieczeństwie państwa i obywateli

  W dniu 14 stycznia br. Parlamentarny Zespół ds Naprawy Rzeczypospolitej spotkał się po raz kolejny aby pochylić się nad informacjami o inwigilacyjnej działalności służb, co do której jest już pewność, że dotyczyła osób związanych z opozycją i działalnością opozycyjną wobec rządzących. Zaproszenie na konferencję Oto relacja z posiedzenia, a także  moje pytanie dotyczące możliwości sprawdzenia […]

 • Jak to z PEGASUSEM było?!

  Jak to z PEGASUSEM było?!

  Podzieliłam się swoją wiedzą na temat tej afery, którą od kilku tygodni zajmują się media, mówią politycy opozycji i partii rządzącej a nie zajmują się nią służby i odpowiednie organy państwa. Wspomnę , że sprawę pozaprawnego wydawania pieniędzy z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej  popularnie nazywanym Funduszem Sprawiedliwości zarządzanym w tym czasie przez Michała […]

 • Pracowity dzień jak co dzień w Sejmie RP

  Pracowity dzień jak co dzień w Sejmie RP

  Oprócz aktywnej obecności na posiedzeniu Komisji Środowiska uczestniczyłam niemal cały pozostały czas w debatach nad projektami ustaw, które toczyły się na sali plenarnej. Zabierałam głos  między innymi w dyskusji nad sprawozdaniem komisji  o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zadając pytanie […]