Tag: Paweł i Marzena Zakrzewscy

  • Interpelacja nr 19645 ws. represjonowanych pionierów edukacji domowej Pawła i Marzeny Zakrzewskich.

    Interpelacja nr 19645 ws. represjonowanych pionierów edukacji domowej Pawła i Marzeny Zakrzewskich.

    Interweniowaliśmy jako posłowie w interpelacji nr 22451 w sprawie edukacji pozaszkolnej realizowanej przez edukatorów domowych  Marzenę i Pawła Zakrzewskich. Czytaj o tym także tutaj: https://gabrielalenartowicz.pl/poslowie-pytaja-o-dostep-edukacji-domowej-polsce/ Pionierzy tej formy nauki byli szykanowani i represjonowani tak , zdecydowali opuścić kraj.  Kiedy Zakrzewscy wrócili do kraju jesienią 2016 roku stali się celem ponownych bezpardonowych, wielowymiarowych ataków ze strony […]

  • Posłowie pytają o dostęp do edukacji domowej w Polsce

    Posłowie pytają o dostęp do edukacji domowej w Polsce

    Złożyliśmy  wspólną interpelację oznaczoną nr 22451, dotyczącą równouprawnienia odbywania kształcenia w formie pozaszkolnej z nauką w państwowych instytucjach pedagogicznych. Inicjatorami idei nauki domowej  i założycielami współczesnych klubów edukacji spersonalizowanej byli Paweł i Marzena Zakrzewscy. Współtworzyli oni ośrodki edukacji spersonalizowanej w całej Europie, Ameryce i Azji. Kluby te powstały m.in. w Londynie, Rijadzie i Jerozolimie. Zakrzewscy […]