NIK zbadał jak wykorzystuje się biomasę jako źródło alternatywne i nieemisyjne do produkcji energii `

NIK przedstawił dziś posłom Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa wyniki kontroli dokonanej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz Urzędzie Regulacji Energetyki na temat monitoringu wykorzystania przez producentów energii biopaliw oraz urzędowego wsparcia dla takich instalacji, które charakteryzują się stabilnością , dyspozycyjnością i zeroemisyjnością. Kontrola wiązała się również z ustaleniem poziomu wdrażania przez te …

Czytaj dalej...