W telewizji TVT tym razem w programie Gość dnia

Z redaktorem Sewerynem Durczokiem rozmawialiśmy o regulacjach prawnych dotyczących problemu odpadów niebezpiecznych , głównie przemysłowych, magazynowanych w różnych miejscach w całej Polsce i zagrażających zdrowiu sąsiadującym z nimi mieszkańcom. – O tym , skąd się wzięła w ostatnich latach taka ilość tych odpadów, jakiego są pochodzenia i jaki jest mechanizm powstawania składowisk , wreszcie o …

Czytaj dalej...

W Radio Vanessa i w Nowinach.pl o „bombach ekologicznych”

W audycji Eko – kurier wyjaśniałam na czym polega problem z groźnymi dla otoczenia miejscami gdzie w różnych miejscowościach w Polsce umieszcza się i przechowuje odpady niebezpieczne często niewiadomego pochodzenia. Składowane tam często przez wiele lat zamieniają się w tykające „bomby ekologiczne”, które, uprzednio zidentyfikowane, muszą ulec likwidacji. Zapraszam do wysłuchania programu. Wypowiedziałam się dla …

Czytaj dalej...

Sejmowa Komisja Środowiska pyta rząd o pożar odpadów w Zielonej Górze

Na posiedzeniu wspólnym Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych i Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa posłowie wysłuchali informacji Ministra Klimatu i Środowiska oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat pożaru na składowisku odpadów chemicznych w Zielonej Górze. Zabrałam głos w dyskusji również w kontekście wprowadzanej ustawy o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych, która faktycznie pozostawia …

Czytaj dalej...

W sprawie importu z Niemiec odpadów niebezpiecznych

Wraz z grupą posłów  skierowaliśmy interpelację do ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki w sprawie importu z Niemiec odpadów w postaci pyłów gazów odlotowych, na który zgodę wyraził podległy ministerstwu klimatu i środowiska Generalny Inspektorat Ochrony Środowiska uznając pyły gazów odlotowych za nieszkodliwe dla środowiska. Poniżej tekst interpelacji i odpowiedź Ministra. Interpelacja w sprawie Importu …

Czytaj dalej...