W Eko kwadransie nr 5 o społecznych narzędziach w walce o środowisko

W kolejnym programie rybnickiej telewizji TVT – Eko kwadrans – rozmawialiśmy z radcą prawnym mecenasem Wojciechem Wałęgą, a przy okazji członkiem zarządu mikołowskiego stowarzyszenia „Tak dla naszej przyszłości” o prawach obywateli do przyjaznego i czystego środowiska w sytuacji gdy państwo realizując wielkie inwestycje o charakterze publicznym może te prawa próbować naruszać lub omijać. Stowarzyszenie, w …

Czytaj dalej...

Polecam najnowsze wydawnictwa Instytutu na rzecz Ekorozwoju

„100 lat ochrony środowiska w Polsce” –  Wydawnictwo pod redakcją Wojciecha Szymalskiego.  W czasie, gdy większość krajowych i międzynarodowych wysiłków politycznych i społecznych zaczęła się koncentrować na wielkich problemach i ideach ochrony klimatu, bioróżnorodności czy gospodarki zamkniętego cyklu, dotychczasowy polski system ochrony środowiska został zepchnięty na boczny tor, a jego sprawne funkcjonowanie spowite mgłą. Z …

Czytaj dalej...

Jaką wiedzę będą miały przyszłe pokolenia o zagrożeniach klimatycznych i środowiskowych?

Młodzi ludzie skarżą się na rażące braki treści, poruszających zagadnienia kryzysu klimatycznego, jak i deficyt treści, dotyczących ochrony środowiska w podstawie programowej nauczania. Uczennice i uczniowie polskich szkół mają prawo do nauki o kryzysie klimatycznym, będącej jego następstwem katastrofie, a także o tym, co wpływa na degradację środowiska naturalnego i jak można temu zapobiegać.  W …

Czytaj dalej...

Rozmawiamy o przyszłości polskich rzek – Onet.pl

Zostałam zapytana przez dziennikarza Portalu Onet.pl jak moim zdaniem powinny wyglądać  przyszłe działania rządu wobec polskich rzek?   Czy rzeki znów mogą stać się naszym „szkieletem komunikacyjnym”? Czy warto inwestować w nie olbrzymie pieniądze, by przystosować je do międzynarodowego handlu? Jakie przyniosłoby to efekty dla środowiska? Czy efekty byłyby proporcjonalne do nakładów? Oto tekstowy zapis …

Czytaj dalej...

W senacie debata nad nowelizacją rządowej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku

Moja wypowiedź w debacie nad nowelizacją ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  na posiedzeniu Senackiej Komisji Środowiska dotyczyła głównie  prawa społeczeństwa do wpływu na decyzje o lokalizacji  inwestycji mogących zakłócić dobrostan mieszkańców. Przypomniałam sprawę Doliny Rospudy.   Gdyby wtedy nie nacisk Komisji …

Czytaj dalej...

Skandaliczne zmiany dot. decyzji środowiskowych – społeczności tracą wpływ na inwestycje w sąsiedztwie.

Rzutem na taśmę PiS ubezwłasnowalnia społeczeństwo❗️Ustawa DEVELOPER / INWESTOR+ uchwalona bez konsultacji społecznych❗️Ustawa ogranicza uprawnienia stron postępowania, czyli osób bezpośrednio zagrożonych uciążliwymi inwestycjami tj. przemysłowym chowem zwierząt, fermami futrzarskimi, składowiskami i spalarniami odpadów. Wprawdzie ułatwi życie inwestorom a nawet przysporzy im ogromnych profitów ❗️ale każdy będzie zagrożony życiem w cieniu uciążliwej inwestycji bez możliwości żadnej …

Czytaj dalej...

Odstrzał dzików i brak finansowania rządowego programu „Czyste powietrze”

W środę na konferencji prasowej w Sejmie o wstrzymanie polowań zaapelowali posłowie PO: Gabriela Lenartowicz, Stanisław Gawłowski Posłowie PO apelują o wstrzymanie „masakry dzików” Odstrzał dzików „tylko w kilku powiatach”. Sprostowanie ministra Komitet Obrony Dzików? Gawłowski i inni politycy PO mówią o „rzezi dzików w Polsce” – „Niecywilizowana masakra” kontra „po prostu rozrzedzamy populację” Gabriela …

Czytaj dalej...

PRZEGLĄD WDRAŻANIA POLITYKI OCHRONY ŚRODOWISKA 2019. SPRAWOZDANIE NA TEMAT PAŃSTWA POLSKA

Jest to dokument roboczy służb Komisji Europejskiej. W przeglądzie wdrażania polityki ochrony środowiska z 2017 r. główne wyzwania w zakresie wdrażania unijnej polityki ochrony środowiska i unijnego prawa ochrony środowiska w Polsce stanowiły: – poprawa wdrażania ramowej dyrektywy wodnej, – przygotowanie i realizacja inwestycji wymaganych na potrzeby dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych oraz – walka …

Czytaj dalej...