Tag: ochrona środowiska

 • Moje wystąpienie na 27. Kongresie Ochrony Środowiska ENVICON.

  Moje wystąpienie na 27. Kongresie Ochrony Środowiska ENVICON.

  Powrót do podmiotowości obywateli, większa odpowiedzialność i uprawnienia samorządów: to jest to co nas czeka w najbliższej przyszłości – zapowiedziałam w swoim wystąpieniu dotyczącym wzmocnienia roli samorządów w gospodarce komunalnej zaadresowanym do uczestników 27. Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON. Dla nowego rządu i wspierającej go koalicji podniesienie jakości życia obywateli stanowi najważniejsze wyzwanie. – Podniesienie jakości […]

 • W Eko kwadransie nr 5 o społecznych narzędziach w walce o środowisko

  W Eko kwadransie nr 5 o społecznych narzędziach w walce o środowisko

  W kolejnym programie rybnickiej telewizji TVT – Eko kwadrans – rozmawialiśmy z radcą prawnym mecenasem Wojciechem Wałęgą, a przy okazji członkiem zarządu mikołowskiego stowarzyszenia „Tak dla naszej przyszłości” o prawach obywateli do przyjaznego i czystego środowiska w sytuacji gdy państwo realizując wielkie inwestycje o charakterze publicznym może te prawa próbować naruszać lub omijać. Stowarzyszenie, w […]

 • Polecam najnowsze wydawnictwa Instytutu na rzecz Ekorozwoju

  Polecam najnowsze wydawnictwa Instytutu na rzecz Ekorozwoju

  „100 lat ochrony środowiska w Polsce” –  Wydawnictwo pod redakcją Wojciecha Szymalskiego.  W czasie, gdy większość krajowych i międzynarodowych wysiłków politycznych i społecznych zaczęła się koncentrować na wielkich problemach i ideach ochrony klimatu, bioróżnorodności czy gospodarki zamkniętego cyklu, dotychczasowy polski system ochrony środowiska został zepchnięty na boczny tor, a jego sprawne funkcjonowanie spowite mgłą. Z […]

 • Jaką wiedzę będą miały przyszłe pokolenia o zagrożeniach klimatycznych i środowiskowych?

  Jaką wiedzę będą miały przyszłe pokolenia o zagrożeniach klimatycznych i środowiskowych?

  Młodzi ludzie skarżą się na rażące braki treści, poruszających zagadnienia kryzysu klimatycznego, jak i deficyt treści, dotyczących ochrony środowiska w podstawie programowej nauczania. Uczennice i uczniowie polskich szkół mają prawo do nauki o kryzysie klimatycznym, będącej jego następstwem katastrofie, a także o tym, co wpływa na degradację środowiska naturalnego i jak można temu zapobiegać.  W […]

 • Rozmawiamy o przyszłości polskich rzek – Onet.pl

  Rozmawiamy o przyszłości polskich rzek – Onet.pl

  Zostałam zapytana przez dziennikarza Portalu Onet.pl jak moim zdaniem powinny wyglądać  przyszłe działania rządu wobec polskich rzek?   Czy rzeki znów mogą stać się naszym „szkieletem komunikacyjnym”? Czy warto inwestować w nie olbrzymie pieniądze, by przystosować je do międzynarodowego handlu? Jakie przyniosłoby to efekty dla środowiska? Czy efekty byłyby proporcjonalne do nakładów? Oto tekstowy zapis […]

 • W senacie debata nad nowelizacją rządowej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku

  W senacie debata nad nowelizacją rządowej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku

  Moja wypowiedź w debacie nad nowelizacją ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  na posiedzeniu Senackiej Komisji Środowiska dotyczyła głównie  prawa społeczeństwa do wpływu na decyzje o lokalizacji  inwestycji mogących zakłócić dobrostan mieszkańców. Przypomniałam sprawę Doliny Rospudy.   Gdyby wtedy nie nacisk Komisji […]