Marzenie PiS się spełnia – NGO – sy pod kontrolą!

Marszałek Sejmu nadała numer druku ustawie „o o transparentności finansowania organizacji pozarządowych”, której wnioskodawcami są posłowie Solidarnej Polski z ministrem Michałem Wosiem na czele. Sam tytuł może być złudny, ponieważ ten projekt, to nic innego, jak próba nałożenia kagańca na ostoję przejrzystości i społeczeństwa obywatelskiego, czyli organizacje pozarządowe. To powrót do pomysłu z roku 2020. …

Czytaj dalej...

PGL Lasy Państwowe wytaczają procesy organizacjom pozarządowym występującym w obronie wycinanych drzewostanów

Rząd PiS jest w sporze przed TSUE z Komisją Europejską w sprawie braku dostępu obywateli do wymiaru sprawiedliwości w sprawach środowiskowych. Dotyczy to możliwości zaskarżania decyzji dot inwestycji  szkodliwych dla środowiska a także planów urządzani lasów, które stanowią podstawę do coraz liczniejszych wycinek wbrew prawu ochrony przyrody. Ministerstwo Środowiska nie zgadza się ze stanowiskiem KE i …

Czytaj dalej...