CO się dzieje aktualnie wokół inwestycji CPK

W Centrum Aktywności Społecznej w Mikołowie jako przedstawiciel Ustawodawcy i przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu d/s przeskalowanych projektów spotkałam się z mieszkańcami miasta w debata publicznej o stanie prawnym, ekonomicznym i społecznym na zakończenie kadencji Sejmu RP w kontekście przyjętej nowelizacji ustawy ocenowej o dostępie do informacji o środowisku, nowelizacji ustawy prawo geologiczne i nowelizacji ustawy prawo …

Czytaj dalej...