Obchody 25-lecia partnerstwa Krzyżanowic z gminami Czech i Węgier przy dźwiękach muzyki Beethovena

Polska: Jak każdego roku jestem w Krzyżanowicach gdzie w tym czasie odbywa się uroczystość złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą pobyt w krzyżanowickim pałacu Franciszka Liszta i Ludwiga van Beethovena. Obok mnie gośćmi wójta Grzegorza Utrackiego byli wiceministrowie – z Polski oraz z Czech oraz samorządowy z partnerskich gmin z Czech, Węgier i Niemiec a także …

Czytaj dalej...