Tag: lex knebel

 • Jak zagłosuje Twój poseł w sprawie LEXKNEBEL?!

  Jak zagłosuje Twój poseł w sprawie LEXKNEBEL?!

  #LexKnebel znów w Sejmie bo Senat zawetował ustawę i nowelizacja OOŚ wraca do Sejmu. Na Komisji -projekt pojawi się 16 sierpnia, a głosowanie: 17 sierpnia 2023 r.  Społecznicy prowadzą akcję!   #LexKnebel znów w Sejmie Weto w Senacie – co dalej? Nowelizacja OOŚ wraca do Sejmu. Głosowanie: 17 sierpnia 2023 r. Czy się odbędzie? Jaki […]

 • „Lex knebel” na komisji senackiej. Komisja nadzwyczajna ds. klimatu rekomenduje odrzucenie projektu ustawy w całości

  „Lex knebel” na komisji senackiej. Komisja nadzwyczajna ds. klimatu rekomenduje odrzucenie projektu ustawy w całości

  Na posiedzeniu zwołanej przez senatora Stanisława Gawłowskiego komisji po raz pierwszy mogli się wypowiedzieć, prawie jak na wysłuchaniu publicznym, wszyscy interesariusze społeczni, którzy występowali w imieniu zagrożonych ustawą zwaną potocznie „Lex knebel”. Stronie rządowej przedstawiciele NGOsów zarzucili i udowodnili kłamstwa w narracji uzasadniającej złożenie ustawy. Wszyscy optowaliśmy za odrzuceniem tej ustawy przez Senat RP. W […]

 • LEX KNEBEL vel LEX RYMPAŁ – INVEST – debata plenarna

  LEX KNEBEL vel LEX RYMPAŁ – INVEST – debata plenarna

  LEX KNEBEL to Projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw . Po gorących dyskusja na forum komisji debatowaliśmy nad projektem na sali plenarnej. Poniżej zarzuty jakie przedstawiłam w oświadczeniu klubowym jako prowadząca ten projekt […]

 • Pracowite posiedzenia Komisji

  Pracowite posiedzenia Komisji

  Najpierw członkowie Komisji Ochrony Środowiska spotkali się na wspólnym posiedzeniu z posłami z Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej rozpatrzyli rządowy projekt spec ustawy o rewitalizacji rzeki Odry a raczej o jej dobijaniu. Ustawa nie wypełnia żadnego z ustaleń wynikających z rządowego raportu o katastrofie w Odrze. Od pierwszego czytania większość posłów opozycji była zdecydowanie […]