Tag: lex Czarnek

  • Eksperci o „lex Czarnek”

    Eksperci o „lex Czarnek”

    Na prośbę przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej senatora Zygmunta Frankiewicza publikuję ( w załączeniu) materiały i stanowiska eksperckie w sprawie ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i niektórych innych ustaw (druk senacki 613) zaprezentowane na posiedzeniu w dniu 1 lutego 2022 r. Polecam! Czytaj po kliknięciu […]