Interpelacja w sprawie powołania Konsultanta Krajowego chorób rzadkich

We wspólnej Interpelacji nr 17000 pytamy Ministra Zdrowia o sytuację, która powoduje że obecnie w prawnym systemie opieki zdrowotnej choroby rzadkie nie są uwzględnione. Ta sytuacja nie zmieni się dopóki Ministerstwo Zdrowia nie usankcjonuje Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich oraz nie wpisze tych chorób do priorytetów zdrowotnych państwa. Niezbędnym krokiem, by zsynchronizować wszystkie wieloaspektowe działania …

Czytaj dalej...