Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do kosza czy do generalnej poprawki?

czołówka komisja odpady 232.06

Podczas posiedzenia połączonych Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa  i Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej gdzie debatowaliśmy nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten ma długą historię i spotkał się z negatywnymi ocenami głównie tych , którzy to prawo będą …

Czytaj dalej...

Sejmowa komisja środowiska odrzuciła projekt znoszący zakaz udziału dzieci w polowaniach do 18. roku życia.

wystapienie 24.07.2020r komisja polowania z dziećmi

W środku wakacji, niepostrzeżenie, do Sejmu powrócił projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie a ściślej przywrócenie możliwości uczestnictwa nieletnich w polowaniach. Temu tematowi poświęcone zostało jedno z posiedzeń sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Poniżej zapis mojej wypowiedzi  na posiedzeniu Komisji.   Nie możemy łudzić się, że udział dzieci w polowaniach …

Czytaj dalej...

Komisja Ochrony Środowiska taką samą atrapą jak Ministerstwo Środowiska

wystapienie 28.05.2020rczołówka pytania komisje

Moje pytania do Sprawozdania Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych o poselskim projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczącego zmian w kompetencjach Komisji Sejmowych. Oto zapis mojego wystąpienia (video i stenogram)   Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Kilka miesięcy minęło już od powołania Ministerstwa Klimatu, kilka miesięcy także od zmiany ustawy o działach, …

Czytaj dalej...