Tag: komisja nadzwyczajna d/s klimatu

 • Posiedzenie sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych

  Posiedzenie sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych

  Członkowie sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych spotkali się na posiedzeniu 9 stycznia br. aby rozpatrzyć i ocenić informację Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na temat wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, w zakresie tożsamości narodowej i etnicznej.Zabrałam głos podczas posiedzenia wskazując, że badania jakie przeprowadzane są przez Główny Urząd Statystyczny powinny być przygotowywane […]

 • Jak edukować społeczeństwo w zakresie wyzwań ekologicznych i klimatycznych

  Jak edukować społeczeństwo w zakresie wyzwań ekologicznych i klimatycznych

  26 października uczestniczyłam w posiedzeniu senackiej Komisji Nadzwyczajna do spraw Klimatu z udziałem naszego Parlamentarnego Zespołu do spraw Naprawy Rzeczypospolitej . Przedmiotem deabaty były kwestie oceny dotychczasowych programów nauczania pod kątem zawartych w nich elementów  edukacji ekologicznej oraz postulaty wprowadzenia zmian w oparciu o trendy i wymagania współczesnej wiedzy na ten temat. Porządek obrad obejmował: […]

 • Komisja senacka ocenia realizację programu „Czyste Powietrze”

  Komisja senacka ocenia realizację programu „Czyste Powietrze”

  Na zaproszenie  Przewodniczącego  Senackiej Komisji d/s Klimatu wzięłam udział w jej posiedzeniu poświęconemu ocenie wdrażania rządowego programu „Czyste Powietrze”. W swoim wystąpieniu odniosłam się do sprawozdania Ministerstwa przedstawiając opinię  naszej formacji w kontekście założeń zgłaszanego od zeszłej kadencji  do laski marszałkowskiej projektu ustawy „O czystym powietrzu”, który zawierał projekty rozwiązań systemowych w tej sprawie. Całość […]