„Lex knebel” na komisji senackiej. Komisja nadzwyczajna ds. klimatu rekomenduje odrzucenie projektu ustawy w całości

Na posiedzeniu zwołanej przez senatora Stanisława Gawłowskiego komisji po raz pierwszy mogli się wypowiedzieć, prawie jak na wysłuchaniu publicznym, wszyscy interesariusze społeczni, którzy występowali w imieniu zagrożonych ustawą zwaną potocznie „Lex knebel”. Stronie rządowej przedstawiciele NGOsów zarzucili i udowodnili kłamstwa w narracji uzasadniającej złożenie ustawy. Wszyscy optowaliśmy za odrzuceniem tej ustawy przez Senat RP. W …

Czytaj dalej...