Tag: Klub Swobodnej Mysli

  • Moje credo polityka zajmującego się sprawami środowiska w debacie Klubu Swobodnej Myśli

    Moje credo polityka zajmującego się sprawami środowiska w debacie Klubu Swobodnej Myśli

    W doborowym  towarzystwie twórców Klubu Swobodnej Myśli – Macieja Laska i Jacka Liberskiego  dyskutowaliśmy o klimacie, co powinniśmy zrobić, aby następnym pokoleniom zostawić zdrowe środowisko. Dzięki zaproszeniu miałam możliwość przedstawić swoje credo jeśli chodzi o moje poglądy w większości spraw dotyczących ochrony środowiska, klimatu, energetyki odnawialnej i politycznych działań koniecznych do osiągnięcia przez Polskę  neutralności […]

  • Liczby a polityka.

    Liczby a polityka.

    26 lipca 2020 r. Klub Swobodnej Myśli  zaprosił  na arcyciekawe spotkanie z #AlicjaDefratyka  Rozmawiano będziemy o magii liczb w polityce. Dowiedzieliśmy  się, jak dzięki liczbom (danym) można rozliczać polityków. Pouczające. Polecam. Poniżej wideo z zapisem spotkania. Klubu Swobodnej Myśli, to cykliczne spotkania z politykami, dziennikarzami, artystami i ludźmi nauki o różnych poglądach i spojrzeniach na […]