W Sejmie RP o ustawie „Prawo Wodne” i gospodarowaniu tym zasobem przez pisowskie instytucje państwowe

Mój dzień w Sejmie zdominowały dzisiaj tematy związane ze skutkami wdrożenia i stosowania ustawy dotyczącej gospodarki zasobami wody w Polsce. Jak powiedziałam w debacie nad informacją Ministra Infrastruktury oceniającej ustawę Prawo wodne – najdobitniejszym przykładem negatywnych skutków tej ustawy była katastrofa ekologiczna w Odrze. To co się wtedy i później wydarzyło zdemaskowało bezradność i indolencję …

Czytaj dalej...

Rządowy projekt ustawy o rewitalizacji rzeki Odry – debata na sali plenarnej 

W ramach debaty nad sprawozdaniem Komisji o rządowym projekcie ustawy o rewitalizacji rzeki Odry na sali planarnej wypowiedziałam się w imieniu Parlamentarnego Klubu Koalicja Obywatelska. Oto zapis mojej wypowiedzi oraz poniżej podstawowe tezy oceny tej ustawy. Forsowana przez Ministerstwo Infrastruktury tzw. specustawa odrzańska miała być odpowiedzią na katastrofę ekologiczną na Odrze a naszym zdaniem a …

Czytaj dalej...

Pracowite posiedzenia Komisji

Najpierw członkowie Komisji Ochrony Środowiska spotkali się na wspólnym posiedzeniu z posłami z Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej rozpatrzyli rządowy projekt spec ustawy o rewitalizacji rzeki Odry a raczej o jej dobijaniu. Ustawa nie wypełnia żadnego z ustaleń wynikających z rządowego raportu o katastrofie w Odrze. Od pierwszego czytania większość posłów opozycji była zdecydowanie …

Czytaj dalej...