Tag: katastrofa ekologiczna

 • Raport NIK w sprawie katastrofy ekologicznej w Odrze

  Raport NIK w sprawie katastrofy ekologicznej w Odrze

  Wraz z posłami Michałem Szczerba i Robertem Kropiwnickim złożyłam jeszcze w 2022 roku zawiadomienie do Najwyższej Izby Kontroli w związku z kryzysem ekologicznym w Odrze. Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury pomimo uzyskania 1 sierpnia 2022 r. od Prezesa Wody Polskie informacji o pojawieniu się dużej ilości śniętych ryb nie przekazał jej oraz nie wydał żadnych […]

 • Mimo zobowiązań rządu PiS do działań naprawczych w Odrze w Kanale Gliwickim znowu pojawiło się zagrożenie

  Mimo zobowiązań rządu PiS do działań naprawczych w Odrze w Kanale Gliwickim znowu pojawiło się zagrożenie

  W trakcie zadawania pytań w sprawach bieżących zwróciłam uwagę na to, iż nowa ustawa rewitalizacyjna dotycząca działań naprawczych po katastrofie w Odrze nie daje gwarancji sukcesu. Pod wideo z moją wypowiedzią uzasadnienie tej tezy. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o rewitalizacji rzeki Odry (druk nr 3303), forsowanej przez Ministerstwo Infrastruktury tzw. specustawy odrzańskiej. Miała być […]

 • Ustawa antyrewitalizacyjna – Odra dalej będzie zagrożona katastrofami ekologicznymi

  Ustawa antyrewitalizacyjna – Odra dalej będzie zagrożona katastrofami ekologicznymi

  Dziś rozpatrywaliśmy na sali plenarnej projekt rządowej ustawy o rewitalizacji rzeki Odry. W imieniu klubu parlamentarnego Koalicja Obywatelska zgłosiłam wniosek o całkowite odrzucenie projektu bez rozpatrywania go na forum komisji. Wg naszego klubu ustawa nie jest odpowiedzią na ani remedium na zagrożenia ale wręcz sprzyja i może wywołać kolejną podobną do poprzedniej katastrofę ekologiczną poprzez […]

 • Czy w Odrze uda się przywrócić życie po katastrofie ekologicznej

  Czy w Odrze uda się przywrócić życie po katastrofie ekologicznej

  Zapraszam do wysłuchania kolejnego Eko kuriera w radio Vanessa, w której to audycji opowiadam o przyczynach zeszłorocznego sierpniowego zatrucia rzeki Odry i o możliwościach przywrócenia wód Odry do życia. Nie uda się renaturyzować rzeki bez zatrzymania planów użeglowienia tej rzeki wg planów rządu.

 • Raport rządowy w sprawie Odry – proszę o więcej!

  Raport rządowy w sprawie Odry – proszę o więcej!

  Na posiedzeniu połączonych Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej i Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, przedstawiono informację rządu na temat wyników wstępnego raportu Zespołu ds. sytuacji powstałej na rzece Odrze. Zadałam pytania, w sprawach które moim zdaniem rodzą wątpliwości i nie zostały dostatecznie w Raporcie wyjaśnione. Oto zapis mojej wypowiedzi. Zapraszam. Poniżej załączam […]

 • Interpelacja wspólna nr 35671 wzmocnienia monitoringu wód w związku z katastrofą ekologiczną w Odrze

  Interpelacja wspólna nr 35671 wzmocnienia monitoringu wód w związku z katastrofą ekologiczną w Odrze

  Do Minister Klimatu i Środowiska zwróciliśmy się się o odpowiedzi i informacje w sprawie zakresu i skuteczności wdrożenia dwóch projektów, finansowanych ze środków unijnych na łączną kwotę 132 mln zł:I. „Wzmocnienie monitoringu wód w zakresie procedur zapewnienia i kontroli jakości pomiarów iocen stanu wód powierzchniowych oraz infrastruktury badawczej, pomiarowej i informatycznej” II. “Opracowanie i wdrożenie […]