Finał konkursu piosenki niemieckiej i olimpiady z języka niemieckiego #1000spotkań

Po dwuletniej covidowej przerwie odbyła się XVI edycja Olimpiady Języka Niemieckiego i XIX Konkursu Piosenki Niemieckiej dla uczniów szkół naszego regionu zorganizowana tradycyjnie przez Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego. Tę edycję objęłam po raz kolejny swoim poselskim patronatem przyznając uczestnikom i laureatom drobne upominki. Gala wręczenia nagród , wyróżnień, dyplomów młodym ludziom i …

Czytaj dalej...

Mniejszości w państwie niepraworządnym – Oświadczenie w sprawie ograniczenia nauczania języka ojczystego dla dzieci mniejszości niemieckiej

Stosowanie wobec mniejszości narodowych bezmyślnych środków dyskryminacyjnych jest wyjątkowo szkodliwe. W oczywisty sposób mamy do czynienia z działaniem, który służy interesom wyborczym rządzącej w Polsce koalicji, a nie środowiskom polskim w Niemczech. Jest ono gruntownie sprzeczne z przesłaniem Traktatu z 1991 r. oraz ze współczesnym standardem ochrony mniejszości narodowych, etnicznych i językowych. Decyzja ministra edukacji …

Czytaj dalej...