Tag: interpelacje

 • Moje interwencje w sprawie wynagrodzeń pracowników cywilnych Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu.

  Moje interwencje w sprawie wynagrodzeń pracowników cywilnych Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu.

  Od miesięcy zwracamy uwagę na sytuację finansową pracowników tzw budżetówki i że w budżecie na rok 2022 rząd nie przewidział realnych podwyżek. W efekcie kierowanych do mnie m.in. ze strony pracowników Oddziału w Raciborzu postulatów zgłosiłyśmy wraz z posłanką z Dolnego Śląska Zofią Czernow poprawkę do projektu budżetu państwa , która również znalazła się grupie […]

 • Presja ma sens. W każdej nawet najdrobniejszej sprawie. Moje interpelacje poselskie.

  Presja ma sens. W każdej nawet najdrobniejszej sprawie. Moje interpelacje poselskie.

  To miłe, że media dostrzegają – nawet najdrobniejsze moje działania na rzecz społeczności lokalnych.  Im więcej zgłoszeń do mojego biura poselskiego w sprawach ważnych, problematycznych lub niesprawiedliwie i niekompetencyjnie załatwionych, a które wymagają pomocy, interwencji lub zwykłego wsparcia – tym więcej mojej aktywności w obszarze  w którym poseł może być potrzebny i przydatny dla obywateli. […]

 • Tak wygląda dziś dostęp obywateli do informacji publicznej o środowisku.

  Tak wygląda dziś dostęp obywateli do informacji publicznej o środowisku.

  Kilkanaście dni temu I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowskia złożyła do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o uznanie niekonstytucyjności ustawy o dostępie do informacji publicznej w niezwykle obszernym zakresie. W ocenie prawników, biorąc pod uwagę dyspozycyjność trybunału Julii Przyłębskiej , zmierza to bezpośrednio do ograniczenia jawności władz publicznych w Polsce. Rządowa  praktyka już dziś poważnie ograniczyła zarówno […]

 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska szuka furtki do odstrzału chronionych żurawi, gęsi i kormoranów

  Ministerstwo Klimatu i Środowiska szuka furtki do odstrzału chronionych żurawi, gęsi i kormoranów

  Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych w pierwszej połowie października wystąpił do ministra klimatu i środowiska z wnioskiem o podjęcie działań w celu zmiany przepisów ustawy z kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i odpowiednich rozporządzeń wykonawczych. Zrobił to „w związku z liczną korespondencją wpływającą do Biura Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz mając na uwadze skargi […]

 • Ochrona środowiska – nadzór , zarządzanie i reakcja na problemy

  Ochrona środowiska – nadzór , zarządzanie i reakcja na problemy

  Z racji mojej aktywności w sejmowej Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, a także uwagi z jaką śledzę wszystkie wydarzenia w naszym i nie tylko naszym regionie związane ze ochroną przyrody i szeroko pojętymi zagrożeniami środowiskowymi , często zwracam się z zapytaniami i interpelacjami poselskimi do Ministrów odpowiedzialnych za tę dziedzinę  zwłaszcza w sytuacji […]

 • Przywrócić Szpital w Raciborzu do pierwotnego funkcjonowania!

  Przywrócić Szpital w Raciborzu do pierwotnego funkcjonowania!

  W związku z wprowadzoną przez Resort Zdrowia strategią w zakresie przeciwdziałania i zwalczania skutków ew. drugiej fali epidemii, wojewodowie zostali zobowiązani do nałożenia na podmioty lecznicze różnych obowiązków zapewnienia udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Zgodnie ze strategią na najwyższym, trzecim poziomie znalazło się 9 szpitali wielospecjalistycznych. Do tych placówek będą […]