Interpelacja wspólna nr 35671 wzmocnienia monitoringu wód w związku z katastrofą ekologiczną w Odrze

Do Minister Klimatu i Środowiska zwróciliśmy się się o odpowiedzi i informacje w sprawie zakresu i skuteczności wdrożenia dwóch projektów, finansowanych ze środków unijnych na łączną kwotę 132 mln zł:I. „Wzmocnienie monitoringu wód w zakresie procedur zapewnienia i kontroli jakości pomiarów iocen stanu wód powierzchniowych oraz infrastruktury badawczej, pomiarowej i informatycznej” II. “Opracowanie i wdrożenie …

Czytaj dalej...