Interpelacja nr 33983 w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego polskich rodzin.

Na ręce Minister Klimatu i Środowiska Anny Moskwy złożyłam interpelację oznaczoną nr 33983 w treści której zadałam pytanie : Jakie rząd podejmuje działania wspierające polskie rodziny i gospodarstwa domowe w zapewnieniu im bezpieczeństwa energetycznego w sytuacji zagrożeń wynikających z wojny Rosji z Ukrainą i konieczności przyspieszenia procesu dekarbonizacji i zielonejtransformacji energetycznej ? Jeśli są podejmowane …

Czytaj dalej...