Pytamy o dotacje dla kolejnych propozycji wspierających walkę o czyste powietrze – Interpelacja 25050

Interpelacja wspólna skierowana do Ministra Środowiska i Klimatu dopytująca o możliwości dofinansowania instalacji urządzeń  zmniejszających niską emisję na źródłach już istniejących a nie zmodernizowanych oraz odpowiedź ministerstwa wykluczająca możliwość przyznawania dotacji dla działań  doraźnych i niekompleksowych. Interpelacja 25050   i  ODPOWIEDŹ ministerstwa na interpelację 25050

Czytaj dalej...