Posłowie pytają o dostęp do edukacji domowej w Polsce

Złożyliśmy  wspólną interpelację oznaczoną nr 22451, dotyczącą równouprawnienia odbywania kształcenia w formie pozaszkolnej z nauką w państwowych instytucjach pedagogicznych. Inicjatorami idei nauki domowej  i założycielami współczesnych klubów edukacji spersonalizowanej byli Paweł i Marzena Zakrzewscy. Współtworzyli oni ośrodki edukacji spersonalizowanej w całej Europie, Ameryce i Azji. Kluby te powstały m.in. w Londynie, Rijadzie i Jerozolimie. Zakrzewscy …

Czytaj dalej...