Ponownie domagam się wglądu w dokumenty stanowiące podstawę zmian w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2022

Moja interpelacja jest ponowieniem prośby o udostępnienie analiz eksperckich, na podstawie których dokonano zmian w KPGO 2022. Prośba moja dotyczy treści  interpelacji nr 19212 z dnia 02.2021 r. Oto ponowne pismo do ministerstwa klimatu i środowiska w tej sprawie, odpowiedź i przesłane w załącznikach opracowania. Interpelacja ponowna 19212 do Ministra Klimatu i Środowiska o udostępnienie …

Czytaj dalej...

Interpelacje poselskie (nr 19212 i 19221) do Ministra Klimatu i Środowiska w sprawach zarządzania gospodarką odpadami

Zwróciłam się do ministerstwa z pytaniami dotyczącymi bardzo poważnego zakresu spraw związanych z ochroną środowiska, a szczególnie z zarządzaniem gospodarką odpadami. Interpelacja 19221 – to pytania  w sprawie identyfikacji historycznych i nielegalnych składowisk odpadów niebezpiecznych (tzw. bomb ekologicznych) oraz  analiz stanu obecnego, rozwiązań prawnych, pozwalających na ich rekultywację i finansowanie z budżetu centralnego. Interpelacja 19212 …

Czytaj dalej...