Interpelacje poselskie (nr 19212 i 19221) do Ministra Klimatu i Środowiska w sprawach zarządzania gospodarką odpadami

Zwróciłam się do ministerstwa z pytaniami dotyczącymi bardzo poważnego zakresu spraw związanych z ochroną środowiska, a szczególnie z zarządzaniem gospodarką odpadami. Interpelacja 19221 – to pytania  w sprawie identyfikacji historycznych i nielegalnych składowisk odpadów niebezpiecznych (tzw. bomb ekologicznych) oraz  analiz stanu obecnego, rozwiązań prawnych, pozwalających na ich rekultywację i finansowanie z budżetu centralnego. Interpelacja 19212 …

Czytaj dalej...