Samorządy gminne a recykling i segregacja odpadów

Na posiedzeniu Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa posłowie rozpatrzyli Informację Ministra Klimatu i Środowiska na temat realizacji przez samorządy gminne zadań z zakresu gospodarki odpadami (wsparcie dla budowy instalacji recyklingu i segregacji odpadów na terenie gmin). Zadawałam pytania Ministrowi. W jednym z nich zwróciłam uwagę na nie rozwiązany dotychczas problem tzw. składowisk historycznych …

Czytaj dalej...