Jak Ministerstwo Środowiska zamierza wydawać olbrzymie pieniądze z handlu emisjami, które wpłyną do budżetu na rok 2023

Na posiedzeniu Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, gdzie rozpatrywano i zaopiniowano dla Komisji Finansów Publicznych rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2023 w zakresie dotyczących prerogatyw tej Komisji, a więc także planowanych wpływów z handlu emisjami CO2 i rozdysponowywania tych środków – zapytałam ministerstwo w jakim zakresie i na jakie działania pieniądze …

Czytaj dalej...

Ciąg dalszy dyskusji nad pomysłami PiS w sprawie handlu prawami do emisji

Sejm przyjął niestety przygotowany z inicjatywy posłów Prawa i Sprawiedliwości projekt uchwały w sprawie wezwania państw Unii Europejskiej do zawieszenia unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji EU ETS i podjęcia działań na rzecz reformy tego systemu. Dziś, kiedy za prawo do emisji jednej tony CO2 trzeba zapłacić ponad 80 euro, jak twierdzi poseł Kowalski – …

Czytaj dalej...

To nieudolność rządu PiS w sprawie dekarbonizacji i transformacji energetycznej jest odpowiedzialna m.in. za wysokie ceny energii a nie handel emisjami

Sejm na ostatnim posiedzeniu przyjął głosami klubu PiS kuriozalną uchwałę o „poparciu dla inicjatywy polskiego rzadu, by na najbliższym posiedzeniu Rady Europejskiej postawić wniosek o natychmiastowe zawieszenie funkcjonowania unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) lub wyłączenie Polski z tego systemu” Co to oznacza? Wypowiedzenie z inicjatywy Ziobrystów kolejnej wojny Unii Europejskiej i to …

Czytaj dalej...

Czy na pewno winna jest Unia? – Wyborcza.pl cytuje moją opinię w sprawie podwyżek cen energii z prac w komisji sejmowej

12 października br. odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych  zwołane na wniosek posłów opozycji,a dotyczące ,,Informacji Ministra Aktywów Państwowych w sprawie prognozowanych podwyżek cen energii elektrycznej w 2022 roku.” Zabrałam głos w sprawie pieniędzy pochodzących z handlu emisjami, które trafiając do budżetu państwa i powinny być w części przeznaczane …

Czytaj dalej...

Jak są rozdysponowywane pieniądze uzyskane przez rząd PiS z handlu emisjami?

Z ramienia klubu wystąpiłam dziś z oświadczeniem podczas debaty nad sprawozdaniem komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji . Same zapisy ustawy mają charakter czysto techniczny, ale przy tej okazji nasuwa się pytanie co się dzieje z pieniędzmi uzyskanymi …

Czytaj dalej...